VÅRT FIRMA

Bygg og Brannteknikk AS, er et uavhengig konsulentfirma innen bygg og branntekniske tjenester.


Brannteknisk


Brannteknisk prosjektering
(nybygg og ombygging brannkonsept)

Brannteknisk tilstandsanalyse
(eksisterende bygg)

Bistand ved tilsyn fra brannvesenet
(under tilsyn og oppfølging i etterkant)

Organisatoriske krav og
vurdering av brannrisiko


Byggesøknad


Vi bistår fra idé til ferdigstilt prosjekt

Utforming av tegninger

Utfylling av byggesøknader

Ikke søknadspliktige tiltak
veiledning ang søknadspliktig
(frittstående garasje/bod)

Forenklede byggesøknader et-trinns (Eneboliger/garasjer/utbygg)

Byggesøknader for større bygg og rammesøknader (boligblokk/næringslokaler/industribygg)


Vi bistår med byggesøknader, brannprosjektering, brannteknisk tilstandsanalyse og oppdatering av tegninger.


Les mer om oss
 

Referanse
prosjekter


Klikk her for prosjekter